Informatie over de verkiezingen zelf

Wetenschapsfractie / Science faction

ONZE MISSIE IS DE RECHTEN TE VERDEDIGEN EN DE BELANGEN TE BEHARTIGEN VAN WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL (WP) EN ONDERSTEUNEND BEROEPSPERSONEEL (OBP). WE STAAN VOOR:

De afgelopen periode hebben we systematisch en consequent ons standpunt over baanzekerheid vastgehouden. We hebben bijvoorbeeld geeist dat de medewerkers van Food and Drinks hun vaste banen bij de universiteit behouden en het CvB heeft aan onze eizen voldaan. Eerder stemden we als enige fractie niet in met de outsourcing van logistiek, post en archief, en grafimedia. Het werd duidelijk dat we groot gelijk hadden toen het bedrijf waar deze werkzaamheden terecht waren gekomen besloot onze voormalige collega's te ontslaan, in breuk van het uitbesteedingsovereenkomst met de universiteit.

Ook hebben wij de dringende√?¬†behoefte naar meer democratie op de agenda van de RuG gemeenschap gezet - bijvoorbeeld door er bij de Raad van Toezicht op aan te dringen dat de rector in het vervolg verkozen zou moeten worden, door met het CvB-voorzitter over de gebreken van het huidige systeem en de behoefte naar verandering te debatteren en door artikelen in de media. We pleiten ervoor dat bestuurders in het vervolg gekozen worden en dat belangrijke beslissingen op het niveau van de universiteit, de faculteiten en diensten en de instituten, zoals het beginnen van een branch-campus (e.g. Yantai), alleen na een democratische legitimatie mogen worden genomen.

We hebben voortdurend geeist dat de bureaucratische rompslomp wordt gereduceerd. We waren permanent, konsekwent en assertief zeer kritisch over de opgelegde plicht dienstreizen bij ATPI te boeken en we zijn blij dat het CvB naar onze bezwaren heeft geluisterd en een deel van de restricties recent heeft opgeheven.√?¬†

Onze kandidaten: 1. Nicolai Petkov, 2. Laurence Gormley, 3. Kristina Linke, 4. Rudi Zwier, 5. Sreejita Ghosh, 6. Nicola Strisciuglio, 7. Lorenzo Squintani

De Wetenschapfractie in de media:√?¬†What should we do? (UK), √?¬†We need more democracy (UK), √?¬†Universiteit wordt topdown bestuurd, en dat smoort discussie (NRC Handelsblad), √?¬†The silence of the rabbits (UK), √?¬†Russian roulette training (UK), √?¬†Tsunami (UK), √?¬†Change the course evaluations (UK)

Kandidaten Wetenschapsfractie / Science faction

1) Nicolai Petkov
foto

MIJN MISSIE IS ER VOOR TE†ZORGEN DAT HET BELEID EN HET BESTUUR, DE BESLUITEN EN DE ADMINISTRATIEVE PRAKTIJKEN BIJ ONZE UNIVERSITEIT IN HARMONIE ZIJN MET DE RECHTEN EN BELANGEN VAN HET PERSONEEL.IK STA VOOR:

Ik verzoek u vriendelijk om uw steun en uw stem bij deze verkiezingen.

Ik ben hoogleraar Informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) sinds 1991. Gedurende een deel van deze periode was†ik ook gasthoogleraar aan een Engelse universiteit. Voor 1991 was ik werkzaam bij vijf andere universiteiten in het buitenland. Tien jaar lang was ik wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Wiskunde en Informatica van de RuG. Sinds 2011 ben ik ook lid van de Universiteitsraad. Door mijn ervaring als hoogleraar, wetenschappelijk directeur en lid van de Universiteitsraad en tevens door mijn internationale contacten weet ik goed wat een universiteit aantrekkelijk maakt als werkgever en wat nodig is om getalenteerde medewerkers te behouden. Ik weet ook heel goed wat de rechten van het personeel zijn en hoe ik deze rechten kan verdedigen.†Als toegewijd docent en actief onderzoeker en leider van een groep van 25 wetenschappers wil ik mijn ervaring inzetten ook voor de vormgeving van het†universitaire beleid - dat het in lijn is met de rechten en belangen van het personeel. Daarom ben ik lid van de huidige en kandidaat voor de volgende Universiteitsraad (2017-2019).

Mijn mening over verschillende aspecten van universitair beleid vindt u in diverse artikelen:†What should we do? (UK), †We need more democracy (UK), †Universiteit wordt topdown bestuurd, en dat smoort discussie (NRC Handelsblad), †The silence of the rabbits (UK), †Russian roulette training (UK), †Tsunami (UK), †Change the course evaluations (UK),†Set limits to the robotisation of higher education†or here: †www.cs.rug.nl/~petkov/council/.


N.Petkov@rug.nl

2) Laurence Gormley
foto

Mijn doel is om†te verzekeren dat het beleid van de universiteit rekening houdt met de belangen van het personeel en behoudt en ontwikkelt uitstekend onderwijs, wetenschap en onderzoek.

Sedert September 1990 ben ik hoogleraar Europees Recht te Groningen waar ik ook sinds 1995 een Jean Monnet Chair bekleed. Ik leid het Jean Monnet Centre of Excellence alhier. Ik schrijf uitgebreid over het Europees recht, en mijn meest recente boeken over†EU Taxation Law†en†EU Law of Free Movement of Goods and Customs Union†zijn door Oxford University Press uitgegeven. Ik ben lid van de redactie van verschillende wetenschappelijke tijdschriften en ben co-hoofdredacteur (met Prof. Jo Shaw, University of Edinburgh) van†Cambridge Series on European Law & Policy(Cambridge University Press). Ik ben ook Professor†aan het Europa College te Brugge, en ben Visiting Professor geweest aan o.a. University College London, Leuven en Bonn. Ik ben ook Visiting Fellow geweest van Sidney Sussex College Cambridge en van het Centre of European Legal Studies (CELS) van de Juridische Faculteit, University†of Cambridge. Ik was voorzitter van de visitatiecommissie voor de Master-na-Masteropleidingen in de rechtsgeleerdheid aan de Vlaamse universiteiten, 2006-2007 en van de Onderzoeksvisitatiecommissie voor de Erasmus Law School te Rotterdam in 2016-2017. Van 1995 t/m 2005 was ik voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, waarvan ik nu erelid ben. In 2015-2016 was ik President van de European Law Faculties Association. Ik ben ook lid van de European Association of Tax Law Professors en van het European Law Institute. Ik heb veel ervaring als lid van de Universiteitsraad en ben op dit moment ook lid van de Faculteitsraad van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.


l.w.gormley@rug.nl

3) Kristina Linke
foto

Ik ben universitair docent aan de faculteit voor Economie en Bedrijfskunde. Ik begon mijn loopbaan als accountant bij ťťn van de Big 4† (toen nog Big 8) en daarna werkte ik bij verschillende multinationals in diverse financial executive posities. Ik zag dat keuzes bij het opstellen van jaarrekeningen konden leiden tot rapportage conflicten en over dit onderwerp heb ik mijn proefschrift geschreven en in 2012 verdedigd. In datzelfde jaar begon ik als UD bij de afdeling Accounting. Ik zie twee belangrijke verschillen tussen het bedrijfsleven en de academische wereld:

  1. In het bedrijfsleven is een proeftijd van zes maanden gebruikelijk en daarna volgt een beslissing: het contract beŽindigen of een vaste baan. In de academische wereld worden medewerkers te lang in onzekerheid gelaten. Vooral voor niet EU ingezetenen met tijdelijke verblijfsvergunningen veroorzaakt dit erg veel stress.
  2. In het bedrijfsleven zijn privacy rechten belangrijk en worden beschermd, terwijl hier bijvoorbeeld de evaluaties van individuele docenten publiekelijk gedeeld worden.

Ik ben kandidaat voor de Universiteitsraad en als ik gekozen wordt wil ik mij inzetten voor een maximale proeftijd van 1 jaar en meer privacy voor medewerkers en daarnaast voor minder werkdruk en permanente educatie.


K.Linke@rug.nl

4) Rudi Zwier
foto

Sinds 1983 werk ik binnen de RuG in verschillende functies: roostermaker, facilitair medewerker en veldanalist. Naast mijn werk heb ik een internationale en duurzame start-up. Van 2007 tot en met 2009 heb ik mij reeds binnen de Universiteitsraad ingezet†voor de belangen van medewerkers†en ik wil dat nu graag weer doen met o.a. de volgende punten:

Gelijke kansen†op scholing en loopbaanontwikkeling, onafhankelijk van inschaling, leeftijd en andere aspecten.

Daadwerkelijke inspraak†en niet als het besluit al is genomen en gaat over onbeduidende details. Om te voorkomen dat zaken achteraf slecht uitvallen of soms voor veel geld aangepast moet worden, is het beter om mensen uit het werkveld in een vroeg stadium daadwerkelijk te betrekken bij de besluitvorming.

Baanzekerheid.†Aan uitbesteding van werkzaamheden kleven voordelen maar ook nadelen en risicoís. De RuG heeft een sociaal/economische verantwoordelijkheid ten opzichte van haar werknemers die vaak al tientallen jaren zich loyaal hebben ingezet. De wetenschapsfractie is voor maximale zekerheid voor het personeel.

Samen Groningen en omgeving veranderen in innovatief en duurzaam kennisgebied. Met de 15e positie in de wereld op de GreenMetricRanking is de RuG een serieuze partner voor wat betreft innovatie en duurzaamheid. De RuG kan door het versterken van dergelijke samenwerkingen de noordelijke industrie innovatiever en schoner maken en daardoor een platform bieden voor kennisbedrijven. Op deze manier ontstaan er in Noord-Nederland meer hoogwaardige banen en wordt onze omgeving schoner en prettiger om in te werken en te wonen.


r.a.zwier@rug.nl

5) Sreejita Ghosh
foto

My mission is†to represent the PhD students and to defend their rights and interests.

I am a PhD student with the Johann Bernoulli Institute of Mathematics and Computer†Science, Graduate School of Science and Engineering. I have also done my Masters from RuG, in Biomedical Engineering (specializtion: Clinical Physics/ Diagnostic Imaging and Instrumentation) during September 2014 to August 2016. During my Masters I was part of the course and curriculum committees for the Biomedical Engineering program, to represent the needs and demands of my fellow Dutch and international students in Biomedical Engineering at the RuG. I started with my PhD in October 2016.†

When I had left India in 2014 for Masters I had no intention of pursuing a PhD. However some of the professors who taught me during the Masters changed my perspective of academia, and here I am, having taken a leap from Biomedical Engineering to Computer Science. I believe that if we are happy as PhD students we'll be able to encourage the Bachelors and Masters students towards research, for the overall development of society and humanity. Like me, all of my PhD colleagues, Dutch and internationals, have had to make big or small choices in personal lives as well when they decided to pursue PhD. And now, as your fellow passenger in the PhD-boat I am just trying to do my humble bit to ensure that our boat reaches our desired destination with lesser difficulties, no matter how strong waves hit us.

†An issue which I currently find annoying is that after the go/no-go meetings when the MVV visa (of Non-EU employee PhD students) has to be renewed for the next 3 years, it is the PhD student who has to pay for it. It is not the PhD students' fault that the contract is of the type 1+3 years. So why should we have to pay for staying to continuing with the remaining 3 years of our PhD? Likewise, there are other university-related issues which bug some of my fellow PhD students.†

My mission as your representative is to ensure that the duration of our respective PhD is an enjoyable learning experience, and that we are able to focus on our respective research without being bothered by the hassles of bureaucracy. But for that first I need your precious power of democracy, in the form of your vote.†I'd like to end with a quote from one of my favourite authors, Franz Kafka, "Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old."†I believe that all researchers are young at heart, because†through our research we are able to foresee and create (or atleast strive to create) beautiful solutions to the ugly problems which are threatening our world.†And that is why I want to represent your needs and rights at the University Council. So, cheers to the youth within each of our souls! †


sreejita.ghosh@rug.nl

6) Nicola Strisciuglio
foto

My mission is†to represent the young scientists (postdocs, young lecturers and PhD students) and to protect their interests and rights.

I am a postdoc with the Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science, Faculty of Science and Engineering. Previously I was a PhD student at the University of Groningen.†Young scientists are not represented at all or are underrepresented at all levels of governance.†We cannot effectively†discuss our problems and needs, raise our voice, and defend our rights and working conditions.†My mission is to ensure that the rights and interests of young scientists are well considered in the University policies, so that our working experience would be a valuable means for further advances of our careers†in academia or industry.


n.strisciuglio@rug.nl

7) Lorenzo Squintani
foto

My mission is†to ensure that staff members are treated in a human and respectful manner and that discussions are driven by quality, not quantitative, concerns.

I work at the Faculty of Law since 2008, as NWO PhD researcher first, and as assistant professor now.†I stand for:

1)†Protection of the interests of the university middle class!†Democracy in decision-making is a pillar of our university governance. Yet, university lecturers (UD), tenured staff, postdocs and administrative staff have usually little power to shape reforms. The University Council must play a central role ensuring that the university middle class is treated equally to professors. †

2)†Sustainable internationalisation policies!†Internationalisation should not mean blindly increasing student population. It means boosting teaching quality by taking advantage of cultural differences among our students. It means taking advantage of best practices brought by our international staff. It means increasing quality, not quantity, of teaching and research. †

3)†Cutting red tape!†For infinity as motto for striving to better and better performance implies allowing the university staff to do their job at the best of its possibilities. This means state-of-art ICT facilities, efficient scheduling, less administration, and much more. It means spending money for science and cutting administrative burdens. †

I kindly ask you your support and vote in these elections!


l.squintani@rug.nl